Dr. Jenei Lóránd szülész-nőgyógyász szakorvos

Adatvédelem

 

 

Adatkezelési irányelvek

 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek, a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), Magyarország Alaptörvénye (2011. április 27.), a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egészségügyi adatok és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

A személyes adatok kezelése minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett személy által közvetlenül megadott adatok, továbbá online felületeinek használatával kapcsolatos adatok, illetve a bárki által elérhető, nyilvánosságra hozott adatok kezelését a hatályos jogszabályok és irányelvek szerint valósítjuk meg.

Az adatok kezelése az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás biztosítása szempontjából indokolt időtartamig tart, illetve addig, míg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri.

Az adatkezelő online felületei működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva azok működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Minden olyan esetben, ahol az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az érintett személyes adatait, erről az érintettet előzetesen tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, továbbá lehetőséget biztosít számára, hogy az ilyen, eredeti céltól eltérő felhasználást megtiltsa.

 

 

Impresszum

 

A honlap dr. Jenei Lóránd magánszemély tulajdona.
kapcsolatfelvétel

Tárhelyszolgáltató: Bodnár Róbert e.v.
kapcsolatfelvétel

Design és tartalomfejlesztés: Román Misi
kapcsolatfelvétel